Туршлага

ХҮНД МАШИН МЕХАНИЗМИЙН ДУЛААН ЗОГСООЛ


Барилга, сантехник, цахилгаан


Захиалагч: Батлан хамгаалах яам
Байршил: УБ хот, БЗД
Гүйцэтгэсэн ажил: Барилга угсралт, гадна, дотор сантехник, гадна, дотор цахилгаан угсралт