Туршлага

ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ ТОГЛООМЫН ТӨВ


Сантехник угсралт


Захиалагч: “Хасу Хабу” ХХК
Байршил: УБ хот, БЗД
Гүйцэтгэсэн ажил: Гадна, дотор инженерийн шугам сүлжээний угсралтын ажил