МУИС Е-НОМЫН САН


Интерьер, засал


Захиалагч: МУИС
Байршил: УБ хот, СБД
Гүйцэтгэсэн ажил: Барилгын нийт интерьер заслын ажил, материал нийлүүлэлт