“ТОЁОТА МӨНХХАДА” ҮЗЭСГЭЛЭН ХУДАЛДАА


Сантехник угсралт


Захиалагч: “Мөнххада” ХХК
Байршил: УБ хот, ХУД
Гүйцэтгэсэн ажил: Барилгын дотор цэвэр, бохир усны системийн материал нийлүүлэлт, угсралтын ажил