Сантехник угсралт

Барилгын дотор сантехникийн системийн угсралт

ХАЛААЛТ

Радиаторын, шалны, төвийн, бие даасан гэх мэт бүх төрлийн халаалтын системийн угсралт.

ЦЭВЭР УС

Бүх төрлийн материалаар халуун, хүйтэн ус хангамжийн системийг угсарч гүйцэтгэнэ.

ГАЛ ЭСЭРГҮҮЦЭХ

Барилгын гал эсэргүүцэх системийг бүх төрлийн шийдлээр гүйцэтгэнэ.

БОХИР УС

Бохир ус зайлуулах системийг бүх төрлийн материал, шийдлээр хийж гүйцэтгэнэ. 

АГААРЖУУЛАЛТ

Барилгад агааржуулалтын бүх төрлийн системийг орчин үеийн материал, тоног төхөөрөмж, шийдлээр угсарч суурилуулна. 

ЗАСВАР ШИНЭЧЛЭЛ

Дотор сантехникийн системийн хэсэгчилсэн болон бүрэн засвар шинэчлэлийн ажил. 

Гадна инженерийн шугам сүлжээний угсралт

ГАДНА ДУЛААН

Барилгын гадна дулааны системийн суваг, шугам хоолой, тоног төхөөрөмж, худгийн угсралт. 

ГАДНА ЦЭВЭР УС

Барилгын гадна цэвэр усны системийн суваг, шугам хоолой, тоног төхөөрөмж, худгийн угсралт. 

УС, ДУЛААНЫ УЗЕЛЬ

Дулааны узель болон цэвэр усны узелийн угсралт, туршилт, тохируулгын ажил

УСАЛГАА

Ногоон байгууламж, цэцэрлэгт хүрээлэнгийн усалгаа, усан оргилуур, ландшафтийн ус хангамж.

ГАДНА БОХИР УС

Барилгын гадна бохир ус зайлуулах системийн шугам хоолой, тоног төхөөрөмж, худгийн угсралт. 

ЗАСВАР ШИНЭЧЛЭЛ

Гадна сантехникийн системийн хэсэгчилсэн болон бүрэн засвар шинэчлэлийн ажил.