Интерьер засал

ГАДНА, ДОТОР ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ, ХОЛБОО ДОХИОЛОЛ


Интерьер засал


Барилгын гадна, дотор цахилгаан хангамж, холбоо дохиолол угсралтын ажил.