Барилга угсралт

ГАДНА, ДОТОР ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ, ХОЛБОО ДОХИОЛОЛ


Барилга угсралт


Барилгын гадна, дотор цахилгаан хангамж, холбоо дохиолол угсралтын ажил.