Туршлага

80 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГА


Сантехник угсралт


Захиалагч: “Их тамирын чулуу” ХХК
Байршил: Эрдэнэт хот
Гүйцэтгэсэн ажил: Барилгын дотор сантехникийн системийн угсралтын ажил